Pages

Wednesday, July 22, 2015

Adab-Adab Bergaul dalam Islam

1.0 PENGENALAN

Allah s.w.t berfirman,

Ÿ                          "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu)."

                                                                                                            (Surah al-Hujrat: Ayat 13)

            Allah berfirman bahawa Dia menciptakan manusia lelaki dan perempuan serta berbilang bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenali. Ertinya, Allah s.w.t memerintahkan manusia untuk bersosialisasi dan saling bergaul antara satu sama lain. Allah juga menjelaskan bahawa Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan apa yang dimiliki kerana sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah s.w.t ialah orang yang paling bertakwa.

            Perasaan ingin bergaul antara satu sama lain merupakan suatu fitrah yang Allah anugerahkan kepada manusia agar mereka saling tolong-menolong dan bekerjasama.  Oleh yang demikian, Allah telah mengirimkan kitab-Nya, al-Quran dan Rasul-Nya, Muhammad untuk mengajarkan cara-cara bergaul dan adab-adab yang perlu dipatuhi oleh manusia untuk membolehkan mereka menjalani kehidupan di dunia dengan baik dan sempurna. Segala peraturan dan adab yang digariskan oleh agama mestilah dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu muslim agar mereka teidak tergelincir dari landasan yang telah ditetapkan oleh Allah.    
 
            Menurut Kamus Dewan (1989), adab didefinisikan sebagai tingkah laku serta tutur kata yang sopan, budi bahasa, budi pekerti, dan kesopanan. Kesemuanya ini mempunyai kaitan dengan pendidikan dan etika manusia itu sendiri. Menurut sumber itu lagi, orang yang beradab dikatakan telah maju dalam tingkat kemajuan (jasmani dan rohani) ataupun telah bertamadun. Dalam erti kata lain, manusia yang mengamalkan peradaban mengetahui dan dapat membezakan antara yang hak (kebaikan) dan batil (keburukan).

           Plato dalam Rosenthal (1992), menyatakan bahawa, tujuan adab ialah untuk melahirkan manusia yang baik dan mampu menahan diri daripada nikmat fizikal dan material, dan yang menunjukkan kestabilan emosi pada raut muka gembira dan sedih dan segala kejadian yang lain, dan juga tetap berada dalam keadaan yang tidak diganggui dan tidak aktif, kecuali apabila sebab dan pemikiran menandakan keinginan atau keperluan kepada tindakan”.

            Menurut salah seorang pemikir Islam, Ibn ‘Abd-Rabbih dalam Rosenthal (1992) menegaskan tentang konsep adab mengandungi semua aspek tingkahlaku manusia. Berdasarkan konsep tersebut, ia dapat dikaitkan dengan tindak-tanduk, perbuatan dan perlakuan manusia. Sehubungan dengan itu, keseluruhan definisi adab ini akhirnya membawa kita kepada keperluan memahami hubungan antara adab dengan pergaulan sesama manusia.


2.0 ADAB-ADAB BERGAUL DENGAN RAKAN

           

           Syeikh Abdul Fatah Abu Ghuddah menyatakan bahawa Imam Qurafi berkata di dalam kitabnya al-Furuq, "Ketahuilah sesungguhnya dengan mengamalkan sedikit adab-adab Islam itu lebih baik daripada memperbanyakkan amalan." (Kitab: Min Adab al-Islam). 

            Syeikh Abdul Aziz bin Fathi pula menyatakan bahawa Ibnu Mubarak berkata, " Aku mempelajari adab selama tiga puluh tahun dan aku mempelajari ilmu selama dua puluh tahun dan adalah mereka (para ulama) mempelajari adab kemudian barulah mempelajari ilmu."  (Kitab: Mausuah al-Adab al-Islamiyyah).         Demikianlah betapa pentingnya mempelajari dan mengetahui adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Islam turut mengajar bagaimana hendak bergaul dengan rakan agar persahabatan dan persaudaraan terjalin dengan baik. Antaranya adalah sebagaimana berikut:

2.1 Mempamerkan Akhlak yang baik.

            Antara adab pergaulan yang diajarkan oleh Islam adalah menunjukkan akhlak yang baik kepada saudara, teman dan sahabat. Rasulullah s.a.w telah bersabda, "Ada seseorang yang bertanya apakah perniagaan yang paling baik diberikan kepada seseorang?  Baginda  menjawab,  akhlak yang baik."

            Sesungguhnya Rasulullah s.a.w adalah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji untu menjadi contoh teladan kepada seluruh manusia sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, " Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.” (Riwayat Bukhari) 

           
Rasulullah s.a.w juga  pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang membolehkan manusia masuk syurga.  Baginda menjawab, “Takwa kepada Allah dan akhlak mulia”. Baginda ditanya pula tentang sebab manusia masuk neraka, lalu baginda menjawab "mulut dan kemaluan". (Riwayat Tirmidzi)

            Lagi sabda Rasulullah s.a.w, Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya." (Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai) 

            Yang paling memberatkan mizan(timbangan) pada hari kiamat ialah akhlak yang baik." (Riwayat Ahmad)


2.2 Berbaik Sangka

            Antara adab pergaulan ialah bersangka baik terhadap rakan.  Berbaik sangka  perbuatan yang amat dituntut dalam Islam, kerana berbaik sangka ini lebih baik dan dapat

mengelakkan dari menuduh orang lain berbuat jahat. Kata Saidina Umar bin AlKhattab r.a:

“Jangan kamu membuat sangkaan terhadap satu kalimah yang keluar daripada seorang saudara mukmin kamu kecuali kebaikan selagi kamu masih ada cara untuk meletakkannya

di tempat yang baik”.

            Orang yang berburuk sangka seolah-olah memfitnah orang lain, kerana buruk sangkanya tidak mempunya bukti yang kukuh, ini dikuatiri terjadinya fitnah, kerana Islam sangat melarang umatnya memfitnah orang lain. 

"Dan janganlah Engkau mengikut apa Yang Engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa Yang dilakukannya."
                                                                                                            (Surah al-Isra': Ayat 36)

            Dengan berbaik sangka, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Silaturrahim menjadi lebih erat dan kukuh. Berbaik sangka dapat mengelakkan manusia itu berpecah belah antara satu. Perrpecahan akan henya merugikan umat Islam. Dengan berbaik sangka juga dapat mengelakkan daripada penyesalan dalam hubungan sesama manusia kerana membuat tuduhan tanpa bukti yang kukuh. Firman Allah yang bermaksud :

            "Wahai orang-orang yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan."
                                                                                                            (Surah al-Hujrat: Ayat 6)

            Firman Allah: 

                "Kamu Diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara Yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya."
                                                                                                                                 (Surah al-Baqarah : Ayat 216)

2.3 Bergaul dengan Orang Mukmin

            Berkawan dan bergaullah dengan orang yang dapat mendorong diri untuk berfikir yang positif dan bertingkah laku yang baik, serta ucapannya dapat menunjukkan ke arah jalan yang benar. Hadis Rasulullah s.a.w memberi panduan dalam berkawan. Maksud hadis, " Janganlah kamu berkawan kecuali dengan orang mukmin (orang yang beriman). Dan jangan makan makananmu, kecuali orang yang bertaqwa." (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

            Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w bersabda, " Orang itu mengikuti agama kawannya, maka hendaklah setiap orang daripada kalian memperhatikan dengan siapakah dia berkawan." (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

            Kita mestilah bergaul dengan orang yang boleh dipercayai keimanannya. Allah berfirman,ž

                "Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. mereka (yang setia) itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya; dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberian-Nya. merekalah penyokong-penyokong (ugama) Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya penyokong-penyokong (ugama) Allah itu ialah orang-orang yang berjaya."

                                                                                                (Surah al-Mujaadilah: Ayat 22)

2.4 Menyantuni Rakan Mengikut Kesesuaian Umurnya

            Kita hendaklah menyantuni rakan sesuai dengan tahap umur  mereka. Bagi rakan yang lebih tua daripada kita, hendaklah dihormati dan dilayani dengan baik. Bantulah kesibukan yang mereka alami sekadar yang termampu.  Bagi rakan sebaya pula, hendaklah sentiasa nasihat menasihati, saling berkongsi kebaikan dan saling bantu membantu dalam urusan yang tidak mendatangkan dosa. Sementara bagi rakan yang lebih muda daripada kita hendaklah sentiasa diberikan bimbingan, mengajarkan adab dan mengajar tentang ilmu dan sunah , hukum-hukam , perkara dalam hati dan mengajarkan mereka untuk melaksanakan
adab yang baik.


2.5 Memaafkan Kesalahan Saudara

            Antara adab pergaulan dengan rakan juga ialah sentiasa sedia memaafkan kesalahan mereka dan tidak mencela terhadap kesalahan tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain adalah amalan yang sangat mulia. Ketika seseorang mampu bersabar terhadap gangguan yang ditimpakan orang kepadanya serta memaafkan kesalahan orang padahal ia mampu untuk membalasnya. Gangguan itu bermacam-macam bentuknya. Adakalanya berupa cercaan, pukulan, pengambilan hak, dan seumpamanyanya. Memang mudah jika sesorang yang bersalah dibalas dengan balasan yang setimpal. Namun adalah lebih mulia dan disukai Allah apabila segala kejatan rakan terhadap kita dibalas dengan kebaikan. Allah berfirman,

                  "Dan (jika kamu hendak membalas maka) balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya; dalam pada itu sesiapa yang memaafkan (kejahatan orang) dan berbuat baik (kepadanya), maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah (dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya). Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim."

                                                                                                            (Surah al-Syura: Ayat 40)

            Ibnu Katsir  menerangkan apabila kita berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, maka akan mendorong orang yang melakukan kejatan itu untuk mendekati, mencintai dan condong kepada kita sehingga akhirnya dia menjadi teman kita. Ibnu Abbas  pula mengatakan, mengatakan: "Allah  memerintahkan orang beriman untuk bersabar di kala marah, bermurah hati ketika diremehkan, dan memaafkan di saat diperlakukan kejahatan. Apabila mereka melakukan perbuatan ini, maka Allah akan menjaga mereka daripada (tipu daya) syaitan dan musuh pun tunduk kepadanya sehingga menjadi teman yang dekat.” (Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim 4/109)

            Orang yang memaafkan kesalahan orang lain juga akan memperoleh keampunan dan kecintaan Allah. Firman Allah dalam Surah al-Thagaabun, ayat 14 bermaksud,   

            "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu Yang menjadi musuh bagi kamu; oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan (mereka) serta mengampunkan kesalahan mereka (maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu), kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."

2.6  Bersahabat dengan Orang yang Berilmu dan Berakal

            Selain itu, adab dalam pergaulan juga mengajar kita untuk berkawan dengan orang yang berilmu dan berakal. Antaranya seperti orang-orang yang alim, yang berakal, yang mendalam ilmunya dan orang-orang yang sabar. Berkata Dzunnun, “Rasulullah s.a.w bersabda,  “Tidaklah Allah menganugerahkan kepada seseorang sesuatu yang lebih baik dari pada akal dan tidaklah Allah kalungkan sesuatu kepada seseorang yang lebih indah dari pada ilmu dan tidaklah Allah memberikan hiasan kecuali dengan kesabaran dan penyempurnaan semua itu adalah taqwa”.


            Bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan berakal akan menjadikan kita beroleh ilmu pengetahuan dan tahu berfikir untuk melakukan sesuatu tindakan. Kita juga boleh bertanya atau meminta pendapat rakan atau sahabat yang berilmu pengetahuan tentang sesuatu perkara.


2.7 Bersahabat dengan Orang yang Berwibawa

            Diantara adab pergaulan adalah bersahabat dengan orang yang berwibawa. Apabila kita bersahabat dengan orang yang berwibawa, kita akan berasa malu kepadanya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Sayyidina Ali r.a berkata,  “Hidupkanlah rasa malumu dengan engkau berada dalam majlis dengan orang yang kamu berasa malu padanya.”

            Berkata Ibnu Hambal r.a, "Tidaklah menjatuhkan darimu ke dalam musibah kecuali karena berteman dengan orang yang aku tidak berasa malu padanya."

2.8 Ikhlas dalam Persahabatan


            Kita mestilah sentiasa ikhlas dalam menjalin persahabatan. Dengan keikhlasan, persahabatan akan menjadi lebih erat. Jangan berkawan kerana mengharapkan sesuatu keuntungan dunia. Tetapi berkawanlah kerana Allah. Dengan keikhlasan menyubur dan menyegarkan jiwa sesorang. Setiap muslim harus menyemaikan sifat ikhlas itu sejak kecil lagi, kerana keikhlasan itu membuat hati kita gembira dan tenang dalam menghadapi sesuatu keadaan. Setiap orang yang berkawan dengan orang yang ikhlas adakan dapat merasai keikhlasan itu  melalui tindakan rakannya. Dengan keikhlasan ini akan lahirlah sebuah persahabatan unggul yang amat kukuh.

3.0 ADAB-ADAB BERCAKAP DENGAN RAKAN

            Rasulullah s.a.w pernah ditanya tentang sebab yang paling banyak mengakibatkan orang masuk syurga, lalu baginda menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak mulia."

            Rasulullah juga ditanya tentang sebab yang paling banyak mengakibatkan orang masuk neraka, maka jawab baginda, "Mulut dan kemaluan." (Riwayat Tirmidzi)

            Sabda Rasulullah lagi, “Seseorang terkadang mengeluarkan perkataan yang tiada diperhatikan, tahu-tahu dirinya terperosok ke jurang neraka sedalam jarak timur dan barat.” (HR Bukhori)

            Daripada hadis-hadis di atas, adalah menunjukkan bahawa betapa perlunya seseorang muslim mengawal dirinya daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan menyakiti orang lain. Oleh yang demikian, untuk menjalin hubungan yang baik dengan rakan-rakan agar tidak menimbulkan konflik yang boleh memutuskan silaturrahim, kita perlulah mengetahui dan mengamalkan adab-adab dalam bercakap. Antara adab-adab dalam bercakap dengan rakan adalah sebagaimana berikut:

    3.1 Semua Perkataan Mestilah Membawa Kebaikan

            Elakkan diri daripada bercakap tentang perkara-perkara yang tidak baik. Bercakaplah perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan apabila bersama-sama rakan. Seseorang yang mengamalkan berbicara tentang perkara-perkara yang baik akan sentiasa dihormati oleh rakan-rakan. Jika tidak ada perkara yang ingin diucapkan lebih baik kita diam sahaja dan hanya menjadi pendengar apabila rakan berbicara. Daripada Abu Hurairah diriwayatkan Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang maksudnya: “Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam.”(Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim)    

    3.2 Bercakap mestilah jelas dan mudah difahami

            Bercakap dengan jelas dan mudah difahami amat penting apabila berbicara dengan rakan-rakan agar segala maksud yang ingin disampaikan tidak disalahertikan atau menimbulkan fitnah. Susun bahasa dengan baik dan sebut perkataan dengan jelas agar rakan memahami dengan baik apa yang kita maksudkan. Rasulullah s.a.w apabila berbicara mengeluarkan suara dan sebutan dengan jelas sehingga para sahabat dapat memahami dengan baik apa yang dimaksudkan. Aisyah berkata,  “Bahawasanya Rasulullah s.a.w itu selalu jelas sehingga difahami oleh semua yang mendengarnya.” (Hadis riwayat Abu Daud)

    3.3  Bercakap dengan Merendah Diri

            Sabda Rasulullah s.a.w,  “Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat ialah orang yang banyak bercakap dan bersifat sombong dalam bercakap.” (Hadis riwayat Tarmizi)           

            Meninggi diri apabila bercakap akan membuatkan rakan berasa bosan atau marah dengan apa yang kita ucapkan. Kita perlu mendengar dan meraikan pendapat atau bicara orang lain. Berbicara dalam nada merendah diri dan tidak berbau sombong dengan pemikiran atau pandangan kita sendiri. Sikap merendah diri dan menghormati pendapat orang lain perlu diamalkan apabila berbicara dengan rakan kerana itulah yang dituntut dalam Islam sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah s.w.t telah mewahyukan kepadaku supaya kamu semua merendah diri sehingga tidak ada seorang pun yang berasa diri lebih daripada orang lain."

    3.4 Tidak Terlalu Banyak Bercakap

                  Hindarkan daripada terlalu banyak bercakap kerana dikhuatiri akan me nimbulkan

      kebosanan kepada rakan-rakan.  Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Wa’il,“Adalah Ibnu     Mas’ud r.a. sentiasa mengajari kami setiap hari Khamis, maka berkata seorang lelaki: “Wahai Abu Abdul Rahman (gelaran Ibnu Mas’ud)! Seandainya engkau mahu mengajari kami setiap hari?” Maka jawab Ibnu Mas’ud: “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku memenuhi keinginanmu, hanya aku khuatir membosankan kalian, kerana aku pun pernah meminta yang demikian pada Nabi S.A.W. dan baginda menjawab khuatir membosankan kami.” (Riwayat  Muttafaq’alaih)

    4.5 Bercakap Benar

            Menurut Imam Syafie, terdapat empat perkara yang menjadikan wajah seseorang itu kelihatan kusam atau tidak berseri iaitu lidah yang berbohong, sedikit perasaan malu, suka membuat dosa dan bertanya melulu yang hanya menunjukkan kebodohan yang amat sangat. Oleh itu, hindarilah sikap suka berbohong. Sentiasalah bercakap benar walaupun pahit. Orang yang bercakap benra akan disukai dan dihormati rakan.

                  Anas meriwayatkan, Rasulullah s.a.w bersabda, "Tidak lurus iman seseorang hamba itu sehingga lurus (lebih dahulu) hatinya. Dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Yang menjadi punca kepada hati seseorang yang tidak lurus adalah daripada lidahnya."

            Rasulullah bersabda, “Tanda-tanda munafik itu ada tiga, jika bicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari dan jika diberi amanah dia khianat.”(Riwayat Bukhari)

            Seseorang yang bercakap bohong diibaratkan seperti seorang yang bercakap mengeluarkan bau sangat busuk sehinggakan tidak ada seorang pun sanggup berada di hadapannya untuk mendengar kata-katanya itu. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang hamba berdusta dengan satu pendustaan, maka malaikat akan melarikan diri daripadanya sejauh sebatu lantaran bau busuk pendustaannya itu."

     3.6 Mengulangi Perkara yang Penting Jika diperlukan

            Anas berkata apabila Rasulullah s.a.w bercakap, "maka baginda akan mengulanginya tiga kali sehingga semua yang mendengar menjadi faham dan apabila baginda mendatangi rumah seseorang, maka baginda akan mengucapkan salam sebanyak tiga kali.” (HR Bukhari)

    3.7 Menjauhi Sikap Suka Berdebat

            Terlalu suka berdebat menjadikan seseorang tidak dihormati oleh kawan dan lawan. Orang yang suka berdebat sering berusaha untuk mencari kemenangan dalam kata-katanya. Perbuatan suka bedebat yang melampau menjadikan seseorang hilang kewibawaan di mata rakan-rakannya. Oleh itu, jauhilah sikap suka berdebat walaupun kita berada di pihak yang benar. Apa lagi dengan orang-orang yang menurut hawa nafsu.  Jika ingin menyatakan kebenaran, bukan begitu caranya.      

            Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Aku menjamin dengan sebuah istana yang terdapat di tepi syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, aku menjamin dengan sebuah istana yang terdapat di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bergurau, dan aku menjamin dengan sebuah istana yang tertinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya."

            Sabda Rasulullah s.a.w lagi, “Tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapatkan hidayah untuk mereka, melainkan kerana terlalu banyak berdebat.” (Riwayat Ahmad dan Tirmidzi)

            Imam Malik rahimahullah pula berkata,  "Berdebat adalah menghilangkan cahaya ilmu dan mengeraskan hati, serta menyebabkan permusuhan.”


     3.8 Menjauhi Kata-Kata Keji

            Sabda Rasulullah  s.a.w “Bukanlah seorang mukmin jika suka mencela, melaknat dan berkata-kata keji.”(HR Tirmidzi)

            Imam Ghazali ketika membicarakan mengenai dosa lidah boleh membinasakan seseorang dalam kitabnya Ehya' Ulum Al-Din menyebut ," Antara dosa lidah ialah menyebut perkara keji (al-fuhsy),memaki (al-sab),dan menggunakan bahasa yang lucah (bazaah al-lisan). Perkara-perkara ini adalah tercela , dilarang dan sumbernya adalah daripada sifat keji dan tercela".

            Imam Ghazali seterusnya menyatakan beberapa hadis yang melarang umat Islam melakukan perkara-perkara keji itu. Antara hadis-hadis berikut yang bermaksud :


            "Hendaklah kamu menjauhkan diri daripada menutur kata-kata keji ,kerana Allah tidak suka kata-kata yang keji  dan perbuatan menyebarkan kekejian"(Riwayat al-Hakim dan ibnu Hibban) ;

            "Kata-kata yang lucah dan perbuatan  mendedahkan perkara yang tidak harus didedahkan itu adalah dua cabang daripada sifat-sifat munafik".(Riwayat al-Tirmizi)

            Setelah menyebut hadis-hadis tersebut , Imam Ghazali mengulas : Itulah hadis-hadis yang mencela percakapan yang keji (al-fuhsy). Adapun takrif dan hakikatnya ialah : mengungkapkan perkara yang kotor dengan ungkapan yang terang.Kebanyakkan berlaku pada perkataan yang menyatakan hubungan kelamin dan perkara yang berkaitan dengannya (seperti alat-alat kelamin). Kerana menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang rosak akhlaknya menggunakan ungkapan yang nyata dan keji kepada perkara-perkara tersebut.

           
Tetapi orang-orang yang soleh mengelak daripada menyebut perkara-perkara tersebut secara terang, sebaliknya mereka menyebut secara bentuk kiasan dan menyatakannya dalam perkataan yang hampir sama dengannya. Terdapat perkataan lucah yang dianggap keji menyebutnya , yang mana kebanyakkannya digunakan untuk memaki dan menghina.
(Rujukan ; al-Ghazali , al-Ehya , jld 3)

            Sesungguhnya tutur kata yang baik diumpamakan mutiara yang disukai oleh orang ramai.Kata-kata yang baik meletakkan penutur sebagai orang yang disenangi dan dicontohi oleh rakan.

     3.9 Menghindari Terlalu Banyak Berjenaka.


            “Sesungguhnya seburuk-buruk orang di sisi Allah s.a.w pada hari Kiamat kelak ialah orang yang suka membuat manusia tertawa.” (Riwayat Bukhari)

            Lagi Sabda Rasulullah s.a.w, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah !" (Riwayat Abu Daud)

            Kelakar adalah perbuatan, kata-kata dan sebagainya yang dapat menggembirakan atau yang dapat menggelikan hati orang lain. Sinonimnya adalah jenaka, lawak dan gurau senda. Membuatkan orang lain senang hati adalah termasuk dalam amal kebajikan dan Rasulullah s.a.w juga selalu berjenaka dengan ahli keluarga dan para sahabat baginda. Namun begitu bergurau atau berjenaka perlu mengikut adab-adab tertentu yang telah digariskan oleh Islam seperti:

            a)         Tidak menjadikan aspek agama sebagai bahan jenaka seperti mempersendakan sunnah Rasulullah s.a..w .

            b)         Gurauan tersebut bukan merupakan cacian atau cemuhan seperti memperlekehkan  orang lain dengan menyebut kekurangannya.
            c)         Gurauan itu bukan ghibah (mengumpat) seperti memburukkan seseorang individu dengan niat hendak merendah-rendahkannya.
            d)         Tidak menjadikan jenaka dan gurauan itu sebagai kebiasaan.
            e)         Isi jenaka adalah benar dan tidak dibuat- buat.
            f)     Bersesuaian dengan masa, tempat dan orangnya kerana adalah tidak manis 
bergurau di waktu seseorang berada dalam kesedihan dan sebagainya.
            g)         Menjauhi jenaka yang membuatkan orang lain ketawa secara berlebihan (ketawa terbahak-bahak) kerana banyak ketawa akan memadamkan cahaya hati.

            Sesungguhnya Rasulullah s.a.w apabila ketawa baginda hanya menampakkan barisan gigi hadapannya sahaja, bukan ketawa yang berdekah-dekah, mengilai-ngilai atau terkekeh-kekeh dengan maksud bahawa selaku seorang muslim kita hendaklah sentiasa menjaga batas kesopanan dalam erti kata yang sepatutnya.

            Ada riwayat yang menunjukkan bahawa kebanyakan ketawanya ialah dengan tersenyum, dan apabila baginda ketawa, baginda ketawa seperti embun yang dingin. Sementara itu, ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa ketawa Rasulullah tidak menunjukkan gigi.Bagaimanapun, semua perlakuan itu cuma sekadar mengingatkan umat Islam selaku umat pendakwah bahawa gurauan, ketawa itu cuma amalan untuk mengurangi ketegangan jiwa. Saidina Ali  juga menyebutkan bahawa sesekali kita perlu bergurau untuk menyebabkan jiwa rasa terhibur. Tetapi, ini tidak bererti kita perlu berhibur secara keterlaluan. Oleh yang demikian, ikutlah cara-cara Rasulullah apabila bergurau atau berjenaka dengan para sahabat.

 3.10 Menghindari Perbuatan Mengumpat dan Mendedahkan Keaiban.


Mengumpat ialah menceritakan, menyebut keburukan atau kekurangan seseorang kepada orang lain yang dilakukan sama ada disedari atau tidak. Perbuatan itu termasuk apabila menyebut atau menceritakan keburukan biarpun tanpa menyebut nama pelakunya tetapi diketahui orang yang mendengarnya.


           Rasulullah menjelaskan mengenai mengumpat dalam sabda baginda bermaksud, 

“Mengumpat itu ialah apabila kamu menyebut perihal saudaramu dengan sesuatu perkara yang dibencinya (Hadis Muslim).

            Memandangkan betapa buruk dan hinanya mengumpat, ia disamakan seperti memakan bangkai saudara seagama. Manusia waras tidak sanggup memakan daging manusia, inikan pula daging saudara sendiri.Dosa mengumpat bukan saja besar, malah antara dosa yang tidak akan diampunkan Allah biarpun pelakunya benar-benar bertaubat. Ia hanya layak diampunkan oleh orang yang diumpat. Selagi orang yang diumpat tidak mengampunkan, maka dosa itu akan kekal dan menerima pembalasan di akhirat. Disebabkan mengumpat terlalu biasa dilakukan, maka ia tidak dirasakan lagi sebagai satu perbuatan dosa.

            Sabda Rasulullah,   “Wahai orang beriman dengan lidahnya tetapi belum beriman dengan hatinya. Janganlah kamu mengumpat kaum muslim, dan janganlah kamu mengintip-intip keaiban. Sesungguhnya, sesiapa yang mengintip keaiban saudaranya, maka Allah akan mengintip keaiban, dan dia akan mendedahkannya, meskipun dia berada dalam rumahnya sendiri.” (Riwayat Abu Daud).

            Orang yang mengumpat akan mendapat kerugian besar pada hari akhirat. Pada rekod amalan mereka, akan dicatatkan sebagai perbuatan yang menghapuskan pahala.

            Sabda Rasulullah bermaksud, “Perbuatan mengumpat itu samalah seperti api memakan ranting kayu kering”.

            Pahala yang dikumpulkan sebelum itu akan musnah atau dihapuskan seperti mudahnya api memakan kayu kering sehingga tidak tinggal apa-apa lagi. Diriwayatkan Abu Ummah al-Bahili, di akhirat seorang terkejut besar apabila melihat catatan amalan kebaikan yang tidak pernah dilakukannya di dunia.

            Lalu, dia berkata kepada Allah, “Wahai Tuhanku, dari manakah datangnya kebaikan yang banyak ini, sedangkan aku tidak pernah melakukannya”. Maka Allah menjawab, “Semua itu kebaikan (pahala) orang yang mengumpat engkau tanpa engkau ketahui”.

            Sebaliknya, jika pahala orang yang mengumpat tidak ada lagi untuk diberikan kepada orang diumpat, maka dosa orang yang diumpat akan dipindahkan kepada orang yang mengumpat. Inilah dikatakan orang muflis di akhirat nanti.


            Firman Allah dalam Surah al-Hujrat, ayat 12 :  

            " Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.


            Memandangkan buruknya sifat mengumpat, kita wajib berusaha mengelakkan diri daripada melakukannya agar keharmonian dalam persahabatan dapat diwujudkan. Jika seseorang telah melakukan umpatan kepada rakannya, lalu diketahui oleh rakannya itu, nescaya akan timbullah perbalahan di atara satu sama lain. Ingatlah bahawa jika kita menutup keaiban saudara kita, nescaya Allah akan menutup keaiban kita di akhirat nanti sebagaiman yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w dalam hadis yang bermaksud, "Sesiapa yang menutup aib saudara muslimnya maka Allah akan menutup aibnya di akhirat." (Riwayat Tirmizi  disahihkan oleh Al-Albani).


  3.11 Mengucapkan “insyaaAllah” terhadap sesuatu rancangan atau sesuatu yang belum pasti.

                  Apabila berjanji atau menerima sesuatu pelawaan daripada rakan, ucapkanlah "in sya Allah" agar kita tidak mngecewakan rakan atau dikatakan mungkir janji jika hasrat tersebut tidak dapat dipenuhi. Allah s.w.t telah menyatakan dalam al-Quran surah al-Kahfi, ayat 18 yang berbunyi: 

                        "Dan Engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka Dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri; sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua; jika Engkau melihat mereka, tentulah Engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah Engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka."


4.0 ADAB-ADAB MENZIARAHI RAKAN


            Amalan ziarah-menziarahi mempunyai banyak hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna bagi umat Islam terutama sekali dalam menghubung dan merapatkan ikatan persaudaraan sesama Islam. Agama Islam sangat mengalakkan umatnya agar sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan silaturrahim dan ukhuwah sebagaimana firman Allah s.w.t yang bermaksud:

            “Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beroleh rahmat.”
                                                                                                   (Surah al-Hujurat: Ayat 10)


            Amalan ziarah atau kunjung mengunjung memberi manfaat yang amat besar dan faedah yang berguna dalam konteks perpaduan ummah. Amalan ziarah juga membolehkan yang jauh menjadi dekat, yang renggang menjadi rapat, yang bersengketa menjadi damai, yang susah menjadi mudah dan sebagainya.

Maka dengan amalan ziarah akan terbentuklah satu ikatan kasih sayang yang dapat mengeratkan sesama insan, ini disebabkan asal kejadian manusia dari keturunan yang sama dari Nabi Adam a.s dan dengan sebab itulah Islam mengajak manusia saling kenal mengenali antara satu sama lain, hormat-menghormati, saling kerjasama dan faham-memahami sesama  insan.


            Daripada Abu Hurairah r.a daripada Rasulullah s.a.w bersabda,
          
            "Sesungguhnya seorang lelaki telah menziarahi saudaranya di kampung lain. Maka Allah menghantar  malaikat untuk mengintip perjalanannya. Apabila lelaki itu melalui jalan yang ditunggui oleh malaikat itu, malaikat itu bertanya, ke mana kamu ingin pergi? Dia berkata: Aku ingin pergi bertemu saudaraku di kampung ini. Malaikat bertanya: Adakah bagi kamu ada apa-apa tujuan daripada nikmat yang akan kamu perolehi daripadanya? Lelaki itu menjawab: Tidak, melainkan kerana aku menyayanginya  kerana Allah Taala. Lalu malaikat itu berkata: Sesungguhnya aku merupakan utusan Allah Taala kepadamu untuk menyampaikan bahawa Allah Taala menyayangimu sebagaimana kamu menyayangi saudara kamu kerana-Nya."

            Kunjung mengunjung dan ziarah menziarahi adalah amalan yang dituntut oleh agama Islam. Bukan hanya sekadar menziarahi sanak saudara tetapi juga rakan taulan,  jiran-jiran terdekat malah setiap individu walaupun tidak pernah kenal sebelum ini. Tujuan kunjung mengunjung ini juga antaranya adalah untuk merapatkan hubungan silaturrahim. Islam memperincikan beberapa syarat atau adab yang perlu diamalkan ketika seseorang individu muslim berhasrat untuk menziarahi jiran atau sanak-saudara, bukan sahaja pada raya malah juga ketika hari-hari biasa. Antara adab yang perlu disempurnakan ketika menziarahi rakan taulan adalah sebagaimana berikut:


4.1  Memberi Salam

           Sebaik tiba di rumah rakan, kita digalakkan untuk memberi salam. Banyak hikmah yang Allah SWT letakkan disebalik salam. Sebab itu terlalu banyak hadis-hadis yang menceritakan kelebihan memberi dan menjawab salam.            Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaan-Nya! Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. dan kamu tidak akan beriman sehingga dapat berkasih mesra. Adakah aku belum menunjukkan kepada kamu satu amalan, yang apabila kamu mengerjakan nescaya kamu akan berkasih mesra?”

            Para sahabat baginda menjawab; “belum wahai Rasulullah s.a.w”
           
        Rasulullah SAW pun menerangkan,“kembangkanlah memberi salam di antara kamu.” (Hadis Riwayat Muslim daripada Abu Hurairah).

            Selain itu, malaikat pula akan mendoakan bagi mereka yang memberi dan membalas salam sebanyak 70 kali. Ini dinyatakan didalam hadis yang bermaksud,
            “Apabila seseorang Islam itu memberi salam kepada orang Islam lalu salamitu dibalasnya, maka berdoalah para malaikat untuknya 70 kali.” (Hadis Riwayat Sahibul Firdaus daripada Abu Hurairah)

            Allah juga mengampunkan dosa-dosa sahabat handai sesama muslim antara mereka sebelum mereka berpisah.


            Ini dinyatakan dalam hadis, “tiadalah daripada dua orang Islam yang bertemu lalu bersalam-salam melainkan dosa kedua-duanya diampunkan sebelum mereka berpisah.” (Hadis Riwayat Abu Daud, At-Tarmizi dan Ibnu Majah).

Bagaimana pun perlu diingat, jika kita memberi salam dalam keadaan pintu rumah,  janganlah berdiri tepat di hadapan muka pintu. Jarakkan diri sehingga pandangan kita terlindung daripada melihat ke dalam rumah. Ini mengelakkan daripada melihat keaiban atau aurat tuan rumah. 


4.2 Meminta Izin Sebelum Masuk ke Rumah


        Setelah salam dijawab, jangan terus masuk ke rumah. Mintalah izin terlebih dahulu  daripada tuan rumah untuk masuk. Apabila diizinkan barulah kita boleh melangkah masuk. Allah s.w.t telah mengingatkan kita dalam hal ini melalui firman-firman-Nya bebagaimana berikut:


             "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya; Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat (mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu".
                                                                                                            (Surah Al-Nur: Ayat 27)

            "Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa (yang berhak memberi izin) maka janganlah masuk ke Dalam Rumah itu sehingga kamu diberi izin; dan jika dikatakan kepada kamu "baliklah", maka hendaklah kamu berundur balik; cara Yang demikian adalah lebih suci bagi kamu; dan (ingatlah) Allah Maha mengetahui akan apa Yang kamu lakukan."
                                                                                                           (Surah Al-Nur: Ayat 28)

            "Tidaklah menjadi salah kamu memasuki (dengan tidak meminta izin) mana-mana rumah yang tidak didiami orang, yang ada keperluan kamu padanya; dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."
                                                                                                                    (Surah Al-Nur: Ayat 29)

4.3 Berjabat Tangan dengan Tuan Rumah

            Kita juga sangat digalakkan supaya berjabat tangan dengan tuan rumah sebaik sahaja bertemu. Bersalam dengan menggenggam tangan rakan sambil memandang tepat ke matanya. Daripada al-Barra' r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud, "Tidak ada dua orang muslim yang bertemu, lalu saling berjabat tangan, kecuali kedua-duanya diampuni Allah s.w.t  sebelum berpisah.”


            Walau bagaimanapun, amalan berjabat tangan ini mestilah dilakukan mengikut lunas-lunas Islam. Ia tidak sama dengan budaya Barat dan orang bukan Islam yang bersalaman tanpa mengira lelaki ataupun wanita yang bukan mahram kerana perkara ini amat dimurkai oleh Allah s.w.t.


            Perlu diingat bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, ”Sesungguhnya kepala yang ditusuk besi itu lebih baik daripada menyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya.”                                                                           (Riwayat At-Tabrani dan Baihaqi).


            Selain itu, dari Aishah r.a : “Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat berbaiah.”
                                                                                                                   (Riwayat Bukhari)


4.4 Memilih Waktu yang Sesuai

            Semasa berkunjung  hendaklah memilih waktu yang sesuai dan cuba elakkan berkunjung pada awal pagi, tengah hari dan larut malam kerana kebiasaan waktu itu tuan rumah ingin beristirahat atau membuat persiapan keperluan keluarga. Jika hal ini tidak diambilkira, nescaya kita akan menimbulkan keresahan dan membuatkan tuan rumah berasa terganggu.

4.5  Menanam Niat yang Baik

            Apabila menziarahi rakan, niat yang baik mestilah ditanam agar kunjungan tersebut membuahkan hasil yang baik dan memperoleh ganjaran pahala daripada Allah s.w.t. Ziarah yang dilaksanakan itu adalah bertujuan untuk mengeratkan silaturrahim kerana Allah, bukan dengan niat yang lain. Tanpa niat yang baik, kunjungan tersebut hanya menjadi kunjungan biasa tanpa mendapat pahala daripada Allah. Tujuan dan niat yang baik menjadikan kita sentiasa sedar dan tidak membezakan perasaan terhadap tuan rumah yang kaya dengan miskin.

            Orang yang menziarahi rakan atau saudaranya dengan niat untuk menghubungkan silaturrahim dan mengeratkan kasih sayang. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud, "Pada hari Qiamat Allah s.a.w akan berseru: Di manakah orang yang berkasih sayang kerana keagungan-Ku, pada hari ini Aku lindungi mereka di bawah lindungan-Ku pada ketika tiada perlindungan kecuali perlindungan-Ku. (Riwayat Muslim) 

4.6  Menjaga Aurat dan Batas Pergaulan.

            Elakkan daripada memakai pakaian yang tidak baik dan tidak menggambarkan identiti kita sebagai seorang muslim. Berpakaian tidak sopan mungkin menimbulkan perasaan tidak senang kepada tuan rumah. Lagi pun Islam melarang perbuatan memakai pakaian yang tidak sopan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud,” Barangsiapa yang memakai pakaian mencolok mata, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan di hari akhirat kelak.”

                                                      (Riwayat Ahmad, Abu Da\ud, An-Nasai dan Ibnu Majah). 
      
            "Firman Allah s.w.t: Dan Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Wahai orang-orang Yang beriman, supaya kamu berjaya."
                                                                                                      (Surah Al-Nur : Ayat 31)

4.7  Tidak Bebas Melakukan Sesuatu

            Sebagai tetamu juga, kita tidak sepatutnya bebas melakukan apa sahaja ketika berkunjung ke rumah rakan kerana perbuatan itu akan mengganggu dan tidak disenangi oleh tuan rumah. Duduk di tempat yang sepatutnya. Jika perlu ke bilik air atau ke dapaur, mintalah izin terlebih dahulu dengan tuan rumah. Jika membawa kanak-kanak, kawallah tingkahlaku mereka agak tidak mengusik atau mengganggu apa-apa yang terdapat di dalam rumah yang dikunjungi itu.

4.8 Mengawal Suara Ketika Berbual

            Keseronokan berbual terutama bertemu rakan-rakan juga ada kalanya membuatkan kita tidak sedar bahawa kita mengeluarkan suara yang kuat. Kadang kala ia juga boleh mengganggu orang lain. Lebih parah, andai perbualan tersebut berkisar pada umpatan atau perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati tuan rumah atau orang lain. Lebih sopan apabila kita merendahkan suara apabila bercakap. Merendahkan suara bermakna kita berkata-kata dengan suara yang lembut, tidak keras, tidak meninggi diri, sopan dan sesuai didengar oleh orang lain. Ini menimbulkan keselesaan untuk tuan rumah berbual dengan kita.

            Ini amat bertepatan dan sesuai dengan nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya yang berbunyi : “Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai.”                                                                                           (Surah Luqman : Ayat 19). 


4.9  Mengambil Makanan Sebelum dipelawa oleh Tuan Rumah

            Janganlah mengambil makanan sebelum dipelawa oleh tuan rumah. Ambillah makanan hanya setelah dipelawa oleh tuan rumah. Kawallah diri daripada dilihat gopoh untuk mendapatkan makanan. Apa lagi seperti berebut-rebut dengan tetamu lain. Jika perlu beratur, beraturlah mengikut giliran. Mengambil makanan dengan kadar sederhana juga menunjukkan adab yang baik. Oleh itu, elakkan daripada mengambil makanan berlebihan sehingga kelihatan berlonggok di pinggan.


4.10  Elakkan Berada Terlalu Lama


            Hadkan tempoh masa berada di rumah rakan, kadang-kadang keseronokan bertemu kawan-kawan lama membuatkan kita tidak sedar bahawa kita telah berada di sesbuah rumah yang dikunjungi agak lama. Jika terlalu lama di rumah yang mengadakan majlis, secara tidak sedar kita telah menghalang orang lain daripada mendapat tempat duduk. Tuan rumah mungkin akan merasa tidak selesa apabila terpaksa berulang-ulang kali melayan kita dengan perbualan atau layanan yang sewajarnya diberikan kepada tetamu yang lain.

                 Renungkanlah firman Allah SWT bermaksud:

            “Wahai orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi, kecuali kamu diizin untuk menghadiri jamuan, bukan dengan menunggu masa sajiannya; tetapi apabila kamu dijemput maka masuklah; kemudian setelah kamu makan maka hendaklah kamu bersurai dan janganlah dengan berbual-bual. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi sehingga ia merasa malu kepada kamu, sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran.” (Surah al-Ahzab, ayat 53)

4.11  Menjaga Pandangan

            Mencuri pandang atau mencuri dengar apa-apa yang dilakukan oleh tuan rumah adalah perbuatan yang ditegah dalam Islam. Memandang tetamu yang lain berkali-kali sambil berbisik-bisik dengan rakan sebelah juga perlu dielakkan. Ia mungkin menimbulkan rasa tidak selesa pada orang yang berkenaan. Lebih teruk jika melibatkan umpatan kepada orang lain.

4.12 Tidak Pergi Terlalu Ramai

            Membawa ahli keluarga yang ramai apabila menziahi rakan boleh mengganggu dan mewujudkan perasaan tidak selesa kepada tuan rumah. Selain daripada terpaksa menyediakan makanan dan minuman dalam kuantiti yang besar, tingkahlaku para pengungjung kadang kala turut menimbulkan kegelisahan tuan rumah. Apa lagi jika kehadiran itu tidak diberitahu terlebih dahulu.

 5.0 KESIMPULAN

            Sebagai agama yang lengkap dan sempurna yang datang daripada pencipta alam ini yang Maha Mengetahui, Allah s.wt telah menurunkan panduan lengkap kepada manusia melalui al-Quran, para nabi dan para ulamak pewaris nabi telah membekalkan kita semua panduan dan adab-adab yang jelas dalam segala urusan kehidupan termasuk adab bergaul, adab bercakap dengan rakan dan adab menziarahi rakan. Adab-adab yang digariskan oleh Islam adalah untuk menjamin kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan di dunia dengan sempurna dan dapat mencapai kehidupan akhirat yang indah dan kekal abadi. Dengan mengetahui dan mengamalkan adab-adab yang diajarkan ini, umat Islam amnya dan para remaja khususnya dapat melalui kehidupan dengan aman dan tenang tanpa diganggu pelbagai konflik dan masalah kronik yang sukar diselesaikan. Sebagai muslim, setiap dari kita perlu mengajar dan menyemai adab-adab yang baik kepada anak-anak sejak dari kecil agar mereka dapat membesar sebagai insan yang mulia dan beradab.